پاسخ موسس تلگرام به توييت وزيرارتباطات

موسس تلگرام در پاسخ به توییت وزیرارتباطات: با تکیه برگزارش کاربران، مصادیق خشونت بار و تنفر برانگیز را متوقف می‌کنیم

وزیر ارتباطات در توییتی به پاول دوروف موسس تلگرام نوشت: ما از جریان آزاد اطلاعات حمایت میکنیم اما ترویج تنفر و اطلاعات غلط را محکوم می‌کنیم.

بنابراین گزارش؛ دوروف در توییتی در پاسخ به وزیر ارتباطات نوشت:طبق قانون‌های تلگرام گسترش خشونت و سخنان تنفر امیز را متوقف می‌کنیم. با تکیه بر گزارش کاربران، مصادیق خشونت بار و تنفر برانگیز را متوقف می‌کنیم.

منبع: الف

دیدگاهتان را بنویسید