هدف انتشار ویدئوها و توئیت‌های جعلی منتسب به مدیر تلگرام چیست؟

طی ساعات اخیر ویدئوها و توئیت‌های جعلی منتسب به پاول دوروف، مدیر تلگرام با محتوای پیشنهاد رشوه‌ی وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام در برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی منتشر شده است تا با تعمیق اختلاف نظرها در مورد ادامه‌‌ی فعالیت تلگرام در ایران، برای بستن کامل تلگرام در کشور زمینه‌سازی شود.

طی ساعات اخیر ویدئوها و توئیت‌های جعلی منتسب به پاول دوروف، مدیر تلگرام با محتوای پیشنهاد رشوه‌ی وزیر ارتباطات به مدیر تلگرام در برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی منتشر شده است تا با تعمیق اختلاف نظرها در مورد ادامه‌‌ی فعالیت تلگرام در ایران، برای بستن کامل تلگرام در کشور زمینه‌سازی شود.

به گزارش سیتنا، طی ساعات اخیر ویدئوها و توئیت‌های جعلی منتسب به پاول دوروف، مدیر تلگرام با عنوان “افشاگری مهم پاول دورف در مورد پیشنهاد رشوه‌ی وزیر ارتباطات ایران در ازای پیشبرد خط ایران در تلگرام” و همچنین “تلگرام دیگر کانالی را حذف نخواهد کرد” در برخی کانال‌ها و گروه‌های تلگرامی منتشر شده است.

به نظر می‌رسد کانال‌هایی که این مطالب را برای نخستین بار جعل و منتشر کرده اند مد نظر دارند تا با ایجاد دو دستگی بین موافقان و مخالفان تلگرام در کشور و تعمیق اختلافات در مورد ادامه‌ی فعالیت تلگرام در ایران، زمینه ساز بستن کامل تلگرام در کشور شوند، تا از یک سو، به خیال خام خودشان زمینه‌ی نارضایتی عمومی در داخل را فراهم کنند و از سوی دیگر، پیگیر پرونده‌های حقوق بشری ساختگی خودشان در سطح بین الملل شوند.

منبع: انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید