منبع آگاه در مركز ملي فضاي مجازي: تكذيب تعیین تکلیف تلگرام در جلسه امروز عالي مجازی/ اين خبر از اساس كذب است!

به دنبال انتشار برخی اخبار در مورد تعیین تکلیف تلگرام در جلسه امشب شورای عالی فضای مجازی، یک منبع اگاه در مرکز ملی فضای مجازی، این خبر را از اساس تکذیب کرد.
‎این منبع اگاه به “انتخاب” گفت: اساسا جلسه ای در طول امروز توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل نشده است؛ لذا خبر مذکور تکذیب میشود

منبع: انتخاب

دیدگاهتان را بنویسید