فیلترینگ تلگرام ار زاویه ای دیگر

سهیل رضایی در کانال بنیاد فرهنگ زندگی نوشت:
آمار شغلهای از بین رفته با فیلتر تلگرام کاملا اشتباه است!

در این روزها هر کس آماری از مشاغل از بین رفته با فیلتر شدن تلگرام می دهد ،ولی من فکر میکنم درباره یک پدیده تازه آمار رو به امروز و گذشته دادن یک خطای استراتژیک و کوته فکری است، چرا که این فضاها به مثابه تولید موبایل های دکمه محور است که در بیست سال پیش با برند نوکیا در بازار رواج داشت ،واگر شما اون روز ورود گوشی را ممنوع کرده بودید نمیتوانستید بگویید یکسری گوشی دکمه دار بیسیم را ممنوع کرده ایم واین به هیچ جا بر نمیخورد چون همش ۵۰۰۰ نفر از این گوشی ها داشتند!
اگر آن روز توقیف وجمع آوری گوشی ها انجام وخط موبایل قطع میشد ، یک شکاف تکنولوژیک در کشور رخ میداد و ما به مرور در طول زمان قدرت وفهم بهره وری از این محصول را نتنها به دست نمی آوردیم بلکه روز به روز توان ارتباط خودبا جهان بزرگتر را از دست میدادیم والان شاهد بیش ۴۰ میلیون گوشی در ایران نبودیم!

امروز هم به مدد حفظ حضور گوشی های روز دنیا در ایران ،جوانان نو آور این سرزمین توانسته اند با درک شرایط و امکانات آنها دانش و روشهای خود را توسعه دهند و از طریق نگارش اپ ،برنامه و توسعه کاربردهای گوشی مدام به جایگاه ان در زندگی انسان ایرانی هویت تازه ای ببخشند.
از سوی دیگر مشاغلی که بر بستر آنها بنا می شود بیشتر کسب وکارهای کوچک است ،واین کسب وکارها در دنیای امروز بیشترین بار توسعه وایجاد درآمد را برای یک جامعه حمل میکنند ، مشاغلی مثل یک آشپزی ،خیاطی ،سفرهای خانوادگی با تورهای کوچک و … در این بستر جاری وساری هستند ، بنابراین سنجش آسیب بستن چنین فضاهایی در درجه اول با اندازه گیری افراد و کسب وکارهای حاضر امری ۱۰۰%خطاست چرا که با باز بودن این فضا وامنیت بخشی به آن این قابلیت در طول چند سال آینده ۱۰۰ برابر خواهد شد واز سوی دیگر مانع پدید آمدن شکاف دیجیتال بین ما وجهان میشود که چنانچه این شکاف تولد یافته ورشد کند عقب ماندگی غیر قابل جبرانی میسازد ، درست مثل این که در فضای کامپیوتر حتی در اسم گذاری هم دیگر توان زبانی خود را از دست داده ایم وای به حال اینکه بخواهیم قطعه های اصلی را بسازیم !
پس اگر روند ممنوع سازی در این حوزه های نو با این روند پیش رود کسب و کارهای کوچک نتنها از بین میرود بلکه به علت ضعیف شدن اقتصاد جامعه کسب وکارهای بزرگ هم دچار رکود رخوت میگردند ، واین یعنی فاجعه بیکاری و شکل گیری هیولای نا امنی!
واین جریان بستن مانند شیر آبی نخواهد بود که هر وقت خواستید ببندید وهر وقت خواستید باز کنید ،وهیچ اتفاقی هم رخ ندهد!
خیر، از اینجا به بعد شکاف تولید شده اعتماد به سرمایه گذاری در این فضا را مخدوش کرده و فرصتهای یادگیری و هم پا بودن با جهان را ازدست داده و دچار افزایش قیمتهای تمام شده میگردیم و به سرعت برای هر نیاز خود نیازمند بیگانگان خواهیم بود واین یعنی هل دادن جامعه و جوانان به دره عقب ماندگی ،بیکاری ،بی پولی ،بی ارزشی و بی حاصلی و برای پیشرفت دست پا زدن باچند جزوه قدیمی اساتید کهنه و دوره به پایان رسیده پس پیشنهاد میکنم چراغ های بیست میلیون شغلی که میتواند در آینده ایجاد شود وهزینه تمام شده مناسبی هم داشته باشد را لطفا با فشار دادن یک کلید خاموش نکنید.

غریبه ای که با تلگرام با جهان واهالی آن آشنایی دلچسبی را تجربه کرد،بسیار آموخت ولی همچنان به پدر ومادرش هم سر میزند.

اینجا هنوز چراغ تلگرامی اش برای دلگرمی دادن وامید بخشی به شما روشن است

منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید