دانستنی‌های کلی پیرامون تلگرام

آیا به ترفندهای کانال تلگرام تسلط دارید؟
کانال های تلگرام یک راه ارتباطی یک طرفه میان کاربر و یا بهتر است بگوییم راه ارتباطی اعضای کانال با شخص ادمین یا مدیر کانال می باشد. یک طرفه ، از این لحاظ که اعضای کانال نمی توانند مانند یک گروه به صورت خصوصی باهم در ارتباط باشند و حتی در یک کانال تلگرامی اعضای کانال نمی توانند، از اکانت سایر عضوها باخبر شوند و فقط می توانند تعداد کلی اعضای کانال را مشاهده نمایند.

در واقع کانال تلگرام می تواند نقش خبرنامه ای یا تجاری و یا حتی تفریحی داشته باشد که کاربران بنا بر سلیقه ی خود می توانند در این کانال ها عضو شوند. اکنون قصد داریم در این خبر یک سری از ترفندهای کانال تلگرام را برایتان معرفی کنیم تا شماهم از قابلیت ها و ترفندهای آن باخبر شوید.

شاید شما هم مدیر یک کانال تلگرام باشید و از ترفندهای آن اطلاعی نداشته باشید!

یک کانال تلگرام بر خلاف گروه تلگرامی می تواند چند مدیر داشته باشد و شخصی که کانال را ایجاد کرده، می تواند چندین نفررا به عنوان ادمین کانال انتخاب نماید.

در کانال تلگرام می توانید تعداد افراد مشاهده کننده ی پیام هایی که توسط ادمین های کانال گذاشته می شود را مشاهده نمایید.

در کانال این قابلیت وجود دارد که مدیر کانال می تواند پیام های ارسالی را حذف نموده و دیگر پیامی با آن محتوا در کانال مشاهده نشود.

شما می توانید مدیر کانالی باشید که عمومی باشد و مخاطبین عمومی را به خود جذب کند و ازکانال شما استفاده نمایند.

اعضای کانال ها نمی توانند سایر اعضا را مشاهده کنند و تنها فقط مدیر کانال از لیست اعضا مطلع می باشد.

شاید در کانال های تلگرام مشاهده کرده باشید که در زیر هر پیامی که گذاشته می شود ID یک شخص نشان داده شده است و این ID نشان دهنده ی ادمینی است که این پیغام را در کانال قرار داده است. این قابلیت زمانی به کار شما می آید که دارای یک کانال تجاری باشید و برای قراردادن پیام در کانال ، شخصی را استخدام کرده و بایت هرپیامی که در کانال قرار می دهد از شما بخواهد هزینه ای دریافت نماید.

منبع: میزان

دیدگاهتان را بنویسید