داریوش قنبری: تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد روحانی است/ وزیر ارتباطات در این حوزه کاری از دستش برنمی آید

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده برای تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند. داریوش قنبری فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس معتقد است تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ تلگرام را بگیرد، رئیس جمهور است.

 

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده برای تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند. داریوش قنبری فعال اصلاح طلب و نماینده اسبق مجلس معتقد است تنها کسی که می تواند جلوی فیلترینگ تلگرام را بگیرد، رئیس جمهور است.

داریوش قنبری گفت: در جمهوری اسلامی، انقدر تصمیم گیری ها پیچیده است که به نوعی مراکز متعدد می توانند آن را انجام دهند. رئیس جمهور اما جایگاه ویژه ای با توجه به اختیاراتش دارد و اگر بخواهد می تواند، جلوی محدودیت ها را بگیرد و مانع از آن بشود.

وی تاکید کرد: روحانی به لحاظ حقوقی جایگاهی دارد که می تواند جلوی فیلترینگ را بگیرد. وقتی مراکز دیگری ورود کنند، وزیر ارتباطات نمی تواند کاری کند و به تنهایی کاری از دستش بر بیاید، مگر اینکه حمایت رئیس جمهور را داشته باشد.

قنبری اظهار داشت: مطرح شدن بحث فیلترینگ به نفع کشور نیست. در شرایطی که ما تجربه های بسیار زیادی را داریم که محدودیت ایجاد شده برای تکنولوژی اطلاع رسانی، جوابگو نبودند.

وی افزود: اینگونه راه ها، راه هایی هستند که در سراسر جهان بی نتیجه بوده است. ما هم یک زمانی با تکنولوژی اطلاعات و ابزارهای جدید اطلاع رسانی مثل ماهواره برخورد کردیم، اما بی نتیجه بود.

وی خاطرنشان کرد: به نظرم فیلترینگ جواب نخواهد داد و به جایی نخواهد رسید و فقط مطرح شدن آن در مجموع، یک چهره منفی از ما می تواند در حوزه بین المللی ترسیم می کند و بهانه ای به مخالفان کشور می دهد. باتوجه به وعده های اقای روحانی به مصلحت نیست فیلترینگ تلگرام اعمال شود.

منبع: عصر خبر

منبع: انتخاب
Tagged with:

دیدگاهتان را بنویسید