جهانگیری: دستوری برای ایجاد اختلال در تلگرام نداده‌ام

دفتر معاون اول رییس جمهور انتشار نامه‎ای جعلی و سراسر کذب در فضای مجازی مبنی بر «دستور ایجاد اختلالات فنی و کند شدن تبادل اخبار و اطلاعات در شبکه اجتماعی تلگرام توسط اسحاق جهانگیری» را تکذیب کرد.

به گزارش خبرآنلاین، دفترمعاون اول رییس جمهور ضمن تکذیب این خبر از حراست نهاد ریاست جمهوری خواست در اسرعوقت موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کند. در این تکذیبیه آمده است: در روزهای گذشتهو در آستانه برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،‌ نامه ای جعلی و سراسرکذب به منظور تخریب دولت به امضای معاون اول رییس جمهور خطاب به وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات در فضای مجازی منتشر و در گروه های مختلف بازنشر یافته است.

از آنجا که شکلو محتوای نامه مذکور در تضاد با مشی دولت است و تهیه کنندگان آن با جعل امضاء و سوءاستفاده از سربرگ ریاست جمهوری بطور سازمان یافته و با هدف تخریب دولت ذیل تیتر «رسواییدیگر برای دولت» نامه را باز نشر می دهند،‌ دفتر معاون اول رییس جمهور طی نامه ای ازحراست نهاد ریاست جمهوری خواست تا ضمن بررسی و اقدام لازم، نتیجه را در اسرع وقت اعلامنماید.

لازم به ذکراست در چهارسال گذشته دولت با وجود فشارهای فراوان از فیلتر شدن بسیاری از شبکه هایاجتماعی نظیر «تلگرام» جلوگیری کرده و همواره بر افزایش آگاهی مردم و صیانت از آزادیهای قانونی در جامعه اصرار داشته است. متاسفانه در روزهای گذشته تمام مرزهای قانونیو اخلاقی در تخریب دولت شکسته شده است که نمونه آن انتشار چنین نامه هایی جعلی و کذباست.

دیدگاهتان را بنویسید