تلگرام و مقایسۀ معیوب ایران و جهان

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته است تلگرام در هیچ کشوری پیام رسان غالب نیست جز ایران. اما آیا تنها در این زمینه مستثناییم؟ ۵ نکته را به این بهانه مطرح کرده ایم…

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- دبیر شورای عالی فضای مجازی در برنامۀ «روی خط خبر» شبکۀ خبر سیما گفته اند:«تلگرام در هیچ کشوری پیام رسان غالبی نیست به جز ایران».
این سخن درستی است اما به بهانۀ آن می توان این نکات یا پرسش ها را هم دربارۀ این گفتۀ آقای ابوالحسن فیروز آبادی مطرح کرد:
۱- آیا در کشورهای دیگر هم ممکن است در عین این که پارلمان و نهاد قانون گذار داشته باشند یک شورای عالی دربارۀ پیام رسانان تصمیم بگیرد یا از این نظر هم ایران ما مستثناست؟
۲- آیا در کشورهای دیگر هم رسانۀ دیداری – شنیداری آنان انحصاری است و اجازۀ تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نمی دهند تا مردم ناگزیر از مراجعه به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی برای کسب خبر نشوند یا همه جا این طور است به جز ایران؟
۳– آیا جاهای دیگر هم رییس جمهوری و وزیر ارتباطات قول و تعهد می دهند فیلتر نکنند و دیگران از فیلترینگ قریب الوقوع سخن می گویند یا ما از این نظر هم متفاوتیم که درباره نرم افزار پیام رسان به جای نمایندگان قون گذار و وزیر مجری دیگران نظر می دهند؟
۴– آیا جز این است که بخشی از غلبۀ تلگرام به خاطر فیلترینگ توییتر و فیس بوک است و نمی توان تأکید رییس جمهوری بر انحصاری نبودن را به این معنی دانست که وقتی دیگران فیلتر می شوند تلگرام به صورت انحصاری در می آید؟
۵– یک جای دیگر را هم نشان بدهید که رییس جمهوری آن که هم تراز سران جهان می نشیند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان را شغل آفرین بداند و رییس شورایی که به موازات مجلس قانون گذاری می کند و به موازات وزارت ارتباطات می خواهد اجرا کند عامل بیکاری و ضد اقتصاد بداند.

منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید