تلگرام؛ مردم ایران و جریان ضد انقلاب

عصر ایران – گویا می خواهند تلگرام را فیلتر کنند تا جریان های ضدنظام نتوانند پیام های مخرب خود را به مردم برسانند. سؤال این است که مگر قبل از وجود تلگرام، ضد انقلاب حرفش را به گوش مردم ایران نمی رساند؟!
۴۵ میلیون ایرانی در تلگرام هستند که بخش عمده آنها، همین مردمی هستند که انقلاب کرده اند، در دفاع مقدس حضور داشته اند، در تحریم ها پای نظام مانده اند، در بزنگاه هایی مانند انتخابات و راهپیماییی های روز قدس و ۲۲ بهمن به میدان آمده اند و … .
تعداد اندکی نیز در تلگرام هستند که ضدیت خود را با نظام و انقلاب پنهان نمی کنند.
اگر تلگرام بسته شود، امکان ارتباطی گروه دهها میلیونی اول بیشتر مسدود می شود یا گروه دوم که تلگرام هم نباشد، دست از دشمنی بر نمی دارند و از راه های دیگر می آیند؟
راه صیانت از نظام و انقلاب، بستن راه های ارتباطی نیست بلکه همراهی و همدلی با مردم است تا اگر ضدانقلاب، با هزار بلندگو نیز داد و قال راه بیندازد، مردم بشنوند و با بی اعتنایی و بی اعتمادی از کنارش عبور کنند.
باید ذهن ها و دل ها را همراه کرد نه این که دور گوش ها دیوار کشید.

منبع: عصرایران

دیدگاهتان را بنویسید