از "نظام" هزینه نکنید! تصمیم گیرندگان فیلترینگ تلگرام را دقیقاً معرفی کنید

مقام معظم رهبری، در سخنان اخیر خود به نکته ای مهم و راهبردی اشاره کردند و تصریح داشتند: رهبری بخشی از نظام است، نه کل نظام.

عصر ایران – مقام معظم رهبری، در سخنان اخیر خود به نکته ای مهم و راهبردی اشاره کردند و تصریح داشتند: رهبری بخشی از نظام است، نه کل نظام.
این سخنان از آن منظر راهبردی و هوشمندانه است که در سال های اخیر، عده ای تصمیمات و منویات خود را با عنوان “تصمیم نظام” توجیه می کردند و منظورشان از نظام هم رهبر انقلاب بود! در واقع، هزینه کارها و تصمیمات خود را بر دوش رهبری نظام می انداختند و چون به رهبری منتسب می کردند، معمولاً کسی به حرمت رهبری، وارد نقد آن نمی شد.
با بیانات مهم رهبری، دیگر کسی حق ندارد تصمیمات و منویات خود را با عباراتی مانند “تصمیم نظام این است” توجیه کند و نظام را مترادف رهبری بداند و بر مقام معظم رهبری تحمیل هزینه کند.
یکی از مهم ترین مسائل روز، فیلترینگ تلگرام است. از وقتی که این مسأله مطرح شد، برخی مسوولان و نمایندگان، به جای این که بگویند این تصمیم در کجا گرفته شده، با همان عبارت های کلی و مبهم که تصمیم نظام این است، موضوع را اطلاع رسانی کرده اند. قطعاً این روند به جایگاه رهبری نظام آسیب می رساند چرا که این شایعه و شائبه نادرست را به وجود می آورد که رهبری در این خصوص دستور داده اند. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب، بارها تاکید کرده اند که دیدگاه های خود را شخصاً بیان می کنند و تعارفی هم در این باره ندارند و با مردم صادقانه صحبت می کنند.
بنابراین تأکید می شود که در این باره از رهبری هزینه نکنند و خود رأساً مسؤولیت تصمیمات و کارهای خود را بر عهده بگیرند و دقیقاً بگویند چه کسانی تصمیم گرفته اند تلگرام را – درست یا غلط – فیلتر کنند؟ مردم حق دارند نام و مشخصات افرادی که تصمیم می گیرند ۴۵ میلیون ایرانی را از مهم ترین وسیله ارتباطی خود محروم کنند، بشناسند؛ نمی شود که به اسم تصمیم نظام، بر نظام و رهبری و مردم ایجاد هزینه کنند و کسی هم آنها را نشناسد!

منبع: عصرایران
Tagged with:

دیدگاهتان را بنویسید