ابطحی: ‎خطر فیلترشکن بیشتر از تلگرام است

ابطحی نوشت: گزارش های رسمی می گوید که بعد از فیلتر شدن تلگرام ریزش اساسی در اعضایش صورت نگرفته و تنها باعث دسترسی پیدا کردن میلیونها ایرانی به فیلترشکن برای ادامه کار در تلگرام بوده است. نگرانی اصلی تری که همه دلسوزان فرهنگ و اخلاق و دین را آزار می دهد فیلترینگی است که به دلیل استفاده از تلگرام نصب می شود. در نتیجه این کار میلیونها ایرانی جوان دارای فیلترینگی شده اند که دیگر فقط به تلگرام سر نمی زنند. اگر بر صفحه کیبورد تلفن یا لپ تاپ خود هر سایت ضداخلاقی، ضد دینی، مروجان خشونت، را کلیک کنند، به راحتی می توانند به آن دسترسی یابند.

محمدعلی ابطحی، رییس دفتر رییس جمهور در دوران اصلاحات در کانال تلگرامی اش نوشت که «خطر فیلترشکن بیشتر از تلگرام است»

ابطحی نوشت: امنیت در سایه فرهنگ شکل می گیرد. فرهنگ هم در ذیل کشوری امن می تواند رشد کند. هر کدام فدای دیگری شوند، هر دو آسیب می بینند.

گزارش های رسمی می گوید که بعد از فیلتر شدن تلگرام ریزش اساسی در اعضایش صورت نگرفته و تنها باعث دسترسی پیدا کردن میلیونها ایرانی به فیلترشکن برای ادامه کار در تلگرام بوده است.

طبعا درصدی از این ارتباطات می تواند مشکلات سیاسی و فرهنگی و اخلاقی داشته باشد. اما نگرانی اصلی تری که همه دلسوزان فرهنگ و اخلاق و دین را آزار می دهد فیلترینگی است که به دلیل استفاده از تلگرام نصب می شود. در نتیجه این کار میلیونها ایرانی جوان دارای فیلترینگی شده اند که دیگر فقط به تلگرام سر نمی زنند. اگر بر صفحه کیبورد تلفن یا لپ تاپ خود هر سایت ضداخلاقی، ضد دینی، مروجان خشونت، را کلیک کنند، به راحتی می توانند به آن دسترسی یابند.

اینجاست که فرهنگ قربانی سیاست می شود. این جامعه پر فیلترشکن که جزئی از امکانات همه تلفن ها و لپ تاپ ها شده است، حتما از لحاظ امنیتی و اخلاقی و دینی آسیب بیشتری می خورند و آسیب بیشتری همه می توانند بزنند.

فراگیری فیلترشکن – بنا به حجم گسترده ای که آمار رسمی و مسئولان رسمی می گویند – از نظر اخلاقی و سیاسی و امنیتی خطرهای جبران ناپذیرتر و جدی تری از دسترسی عادی به شبکه های اجتماعی دارد.

منبع: انتخاب
Tagged with:

دیدگاهتان را بنویسید