آموزش افزودن ربات به عنوان ادمین گروه

افزودن ربات به عنوان ادمین گروه بسیار ساده می باشد!

ابتدا شما باید ربات را به گروه خودتون اضافه کنید:

ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
سپس روی Add Member کلیک کنید!
سپس روی Add Member کلیک کنید!
سپس روی جستجو کلیک کنید و آی دی ربات مورد نظر را به صورت کامل تایپ کنید! و روی ربات مورد نظر کلیک کنید تا به گروه اضافه شود
سپس روی جستجو کلیک کنید و آی دی ربات مورد نظر را به صورت کامل تایپ کنید! و روی ربات مورد نظر کلیک کنید تا به گروه اضافه شود

افزودن ربات به عنوان ادمین در گروه های معمولی:

ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
روی سه نقطه در نوار بالایی کلیک کنید و set admins را انتخاب کنید.
روی سه نقطه در نوار بالایی کلیک کنید و set admins را انتخاب کنید.
تیک All Member are Admins را بردارید و تیک روبه روی ربات مورد نظرتان را فعال کنید!
تیک All Member are Admins را بردارید و تیک روبه روی ربات مورد نظرتان را فعال کنید!

افزودن ربات به عنوان ادمین در سوپر گروه ها:

ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
ابتدا روی نام گروه خود در نوار بالایی کلیک کنید!
روی سه نقطه در نوار بالایی کلیک کنید و Edit را انتخاب کنید.
روی سه نقطه در نوار بالایی کلیک کنید و Edit را انتخاب کنید.
Administrators را انتخاب کنید.
Administrators را انتخاب کنید.
Add Administrator را انتخاب کنید.
Add Administrator را انتخاب کنید.
سپس روی جستجو کلیک کنید و آی دی ربات مورد نظر را به صورت کامل تایپ کنید! و روی ربات مورد نظر کلیک کنید تا به عنوان ادمین گروه اضافه شود
سپس روی جستجو کلیک کنید و آی دی ربات مورد نظر را به صورت کامل تایپ کنید! و روی ربات مورد نظر کلیک کنید تا به عنوان ادمین گروه اضافه شود

دیدگاهتان را بنویسید